XUẤT NHẬP KHẨU

Đại Lý Vận Chuyển

Chúng tôi, DTW chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của 1 số hãng tàu, cùng các đối tác xây dựng mạng lưới vận chuyển rộng lớn , tiếp nhận hàng hóa từ các nơi trên thế giới về Việt nam và ngược lại.

Chúng tôi cung cấp 1 số dịch vụ chính của đại lý hãng tàu như sau:

- Vận chuyển hàng cont, hàng rời, hàng lẻ.

- thuê tàu và môi giới hàng hải

- Dịch vụ kiểm tra chất lượng và số lượng hàng.

We ensure that our fleet of trucks are always well maintained, and have the best and the most updated fleet of trucks in service to ensure that it is capable of delivering high value, and oversized deliverables, efficiently and effectively, without causing any kind of loss, which is generally the case seen with many outsourced trucking service providers.